Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên | info@phumyhotel.vn

Chính sách chất lượng

  • Thường xuyên điều chỉnh các quá trình tác nghiệp để không ngừng nâng cao chất lượng công trình, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
  • Tận tâm , tận lực hoàn thành công trình đúng hạn, an toàn và bảo hành công trình tận tình, chu đáo.
  • Liên tục đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao đoàn kết nội bộ, kỷ luật, hợp tác, sáng tạo trong lao động.
  • Tăng cường đầu tư trang thiết bị, nghiên cứu phương thức quản lý hiệu quả, công nghệ sản xuất hiện đại, kỹ thuật thi công tiên tiến.
  • Không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu của công ty bằng những công trình chất lượng cao.
 
tag

Hỗ trợ trực tuyến