Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên | info@phumyhotel.vn

Khách sạn Phú Mỹ

 •  Đối diện KCN Thăng Long II, Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên
 • info@phumyhote.vn
 • 0321 3570222
 • Hotline: 0376.971.022 - 0983.252.089
 •  http://phumyhotel.vn

Tìm hiểu thêm chi tiết các dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng điền vào mẫu liên hệ dưới đây để gửi thông tin yêu cầu của bạn:

 • Họ và tên:
 • Địa chỉ:
 • Email:
 • Số điện thoại:
 • Tiêu đề:
 • Yêu cầu: